Strategi Kepelbagaian Media Prima Untuk Merealisasikan Sumber Pendapatan Bukan Tradisional Mula Membuahkan Hasil

Kuala Lumpur, 11 Ogos 2016 – Usaha strategik Media Prima Berhad (“Media Prima” atau “Kumpulan”) bagi menjana sumber pendapatan bukan tradisional telah mula membuahkan hasil dengan peningkatan 15 peratus dalam pendapatan pada suku kedua tahun kewangan 2016 berbanding suku sebelumnya. Pelancaran CJ Wow Shop, sebuah usahasama oleh Rangkaian Televisyen Media Prima (“MPTN”) yang dilancarkan April…